jorien brugmans
beeldend kunstenaar / dichter

"ik schilder in woorden en schrijf in beelden"
 
over jorien

kleur, daar ga ik voor.
eindeloze vertraging in de besluitvorming
boven mijn palet. weg met conventies!
eigenheid en originaliteit, dat is het motto.
iedere gouache of acryl vormt een uitdaging.
mijn beeldend werk is makkelijk

in woorden te omschrijven.
mijn poëtisch werk kenmerkt zich
door helderheid en toegankelijkheid
in alledaagse, menselijke taal.
ik schilder in woorden en schrijf in beelden.
ze vormen lijnen in het landschap van de tijd.
 
 
langs lijnen van een eeuwig
labyrint, kriskras gekruist op
plekken waar ik weerstand
vind en pijn, daar waar ik
dagelijks het meeste lijd,
is uit het niets een web
ontstaan van lijnen in het
landschap van de tijd.

uit "over vloed" 2011
le long des lignes d'un labyrinth
éternel, allant dans tous les sens.
à tout endroit où je me heurte
à la douleur, à la résistance.
là où je subis les grands
tourments de tous les jours,
la vie a tiré du néant ce tissu
tout ridé de lignes au
paysage du temps.


Mensen, landschappen, organische vormen en structuren: ze vormen voor mij dé uitdaging in mijn zoektocht naar de essentie. De speling van licht en schaduw is typerend voor mijn grafische kijk op de wereld. Strakke lijnen, vormen en vlakken vormen samen mijn schilderkunstig universum.

gouache

tijd, dat is het criterium. zonder tijd geen ruimte, zonder ruimte geen vlakken en lijnen. is het landschap zo eenvoudig te formuleren?
"er is geen tijd, of is er niets dan tijd.." uit eb van vasalis

acryl

geef mij maar lucht, waarin het nat
weerspiegeld wordt, in kleur, in traagheid van beweging. opgestapeld in wolken van vocht,
waaraan niet te ontkomen valt.
water.....
uit "kleine leegte" 2007

poëzie

ik was dicht, stond op een kier, meer niet. liet maar mondjesmaat wat warmte naar binnen. tot jij muren begon te slopen en grote gaten sloeg: ruimte
om te ademen en lief te hebben.
uit "kleine leegte" 2007

collectief vier

COLLECTIEF VIER: Margriet de Vries / Leen van Duivendijk / Johan Klein / Jorien Brugmans hebben als uitvalsbasis het eigen atelier in Zeeland, rond de Westerschelde. Collectief Vier zoekt verbinding.

 

 

gouache

 

land en lucht 32 verkocht

land en lucht 35

land en lucht 33

land en lucht 30 verkocht

land en lucht 29 verkocht

ma douce france 17

wat is het mooi om landschappen vast te leggen, om te gaan spelen met ruimte. om, gebogen over je palet, te komen tot de meest sprekende contrasten of de meest passende combinaties van kleuren. dat is eigenlijk de grootste uitdaging: het creëren van een eigen universum dat het alledaagse overstijgt.

land en lucht 31

ma douce france 3 kunstuitleen

land en lucht 45 kunstuitleen

land en lucht 36 verkocht

gouache nieuw: "land en lucht"

land en lucht: meer heb je niet nodig om te gaan experimenteren met kleuren en vlakken...

acryl nieuw

de serie "er is altijd een horizon"

2020, een bewogen jaar.
een periode om nieuwe horizonnen te ontdekken buiten de opgelegde beperkingen. waar kan ik nog naartoe? ( in gedachte ). hoe ver reikt mijn horizon?
die nieuwe einders heb ik gevonden, in het landschap van deze tijd.

er is altijd een horizon 6

er is altijd een horizon 7

er is altijd een horizon 9

werken in acryl tot nu toe

stad-aan-water acryl
deel van 5-luik verkocht

dorp-aan-water acryl
deel van 5-luik verkocht

temse stad-aan-de-schelde acryl verkocht

mijn stad aan water
acryl 90 x 90 cm

over land / over water acryl 90 x 90 cm

werken in acryl is voor mij spelen met vlakken. nog meer dan gouache leent acryl zich voor een grootse uitwerking, waarbij geen ruimte is voor "gekriebel" in de marge.

 
 

ik heb mij neergelegd
bij hoge dijken, bij
schorren, slikken en
basalt. wat naast mij
valt, kan hooguit hoger
líjken: het is maar schijn

"Geef mij maar de sluizen van Terneuzen" 4-luik 120 x 120 cm acryl. Dit werk hangt momenteel in Churchill Hotel Terneuzen

 

poëzie

publicaties en prijzen


Dichtbundels “Kleine Leegte” ( 2007 ), “Grenzen” ( 2009 ), “Over Vloed”( 2011 )
Rabobank Poëzieprijs Zeeuws-Vlaanderen (2009)
Opgenomen in de bundel “Sporen” van de Maerlant Poëzieprijs 2012
Poëzie en beeld in “Golven”, een fotoboek over Walcheren
Poëzie en beeld in “Bij Zonder Zeeuws-Vlaanderen”, een fotoboek over ZVL
Opgenomen in de poëziebundel van de Haagse Kunstkring ( 2013 )

Sinds oktober 2014 staat mijn gedicht “ruimte” op een gevel in Middelburg, in het kader van het project “Sprekende gevels”.

Leeg tekstblok

Op de dijk

Een prachtig fotoboek, gewijd aan de teloorgang van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. Fotograaf Johan Klein heeft zijn ziel gelegd in lage horizonnen en kaarsrechte dijken. In een bijzondere lay-out van Elisabeth Hoek begeleiden mijn gedichten deze ode aan een polder die teruggegeven werd aan het water.........

Voorlopig te bestellen via Johan Klein of Jorien Brugmans


In maart 2019 kwam een bloemlezing uit die is samengesteld door Wim Huijser. De titel van de bundel is "Langs brede rivieren". Zo'n 250 gedichten over stroomgebieden in Nederland en België zijn erin opgenomen. Ook een van míjn gedichten staat erin: "Op de dijk".

op de dijk

de hoge dijk verdraagt
mij zonder klagen.
zijn groene rug biedt
onder stil protest een
ligplaats aan mijn
moede lijf. hier wil ik
blijven, op dit hellend vlak
van groen dat mij zal
dragen in de tijd

- een eeuwigheid van rust -

om tussen schepen door
die nimmer anders zagen
dan mijlenverre kust
de schittering te ontwaren
van licht op het getij.

waar vind ik mooier kijk
op leven dan liggend
op mijn groene dijk?

uit "kleine leegte" 2007

Presentatie van de bundel was op 28 maart 2019 in de Drukkerij te Middelburg
07 april 2019 presenteerden we ons in het Onderwijsmuseum Dordrecht 
 

collectief vier

Vier bevriende kunstenaars die vanuit hun ateliers boven en onder de Westerschelde werken aan de verbeelding van hun leefwereld.
vier het leven, vier de kunst!
collectief vier organiseert en inspireert, vormt een plezierige basis voor interessante kunstprojecten en exposities, waarbij samenwerking met andere kunstenaars niet geschuwd wordt.
collectief vier heeft als uitvalsbasis het eigen atelier in zeeland, rond de westerschelde, maar heeft de vier windstreken in het vizier. Met tijd als vierde dimensie. Met ruimte voor dualiteit, oorspronkelijkheid, en door ons benaderde inspirerende kunstenaars. kortom: collectief vier= beweging en verbinding. en dat is een groot goed in zeeland.

margriet de vries olie en acryl / tekeningen

leen van duivendijk olie en acryl

johan klein fotografie

jorien brugmans gouache / acryl / poëzie

agenda

op tafel 13 gouache beeldmaat 20 x 30 cm

op tafel 16 gouache beeldmaat 20 x 30 cm

agenda 2020 / 2021

een bijzonder jaar, 2020.
het begon zo veelbelovend, met een spraakmakende expositie in
Galerie T in Middelburg. we hebben daar, als Collectief Vier, 2 maanden lang veel aandacht gekregen voor onze benadering
"van over het water"....
maar toen kwam Corona en werden we teruggeworpen op onze ateliers. gelukkig kwam het CBK Zeeland met een briljant idee: op een speciale site - kunstbezorgd.nl - konden liefhebbers een werk uitzoeken voor 100 euro. dat werk werd vervolgens keurig thuis afgeleverd. De actie van het CBK was een groot succes!

intussen ben ik druk bezig met de voorbereiding van verschillende expo's, die hopelijk dit jaar of begin volgend jaar kunnen doorgaan. er ligt nog genoeg in het verschiet.

allereerst staat een expo gepland in Galerie T, in Middelburg. het wordt een kleurrijke kijk op mijn stillevens, in gouache en acryl. volgens de agenda zou het juli / augustus worden, maar misschien later... wie weet.
de tweede expo waarvoor ik aan het werk ben, gaat plaatsvinden in de Raadskelder in Sluis, samen met Collectief Vier. daar zal ik vooral komen met landschappen in acryl. lekker bezig nu om die werken op doek te krijgen. officieel staan we gepland voor november / december / januari. wellicht wordt het wat later.
als derde expo staat weer een Collectief gebeuren op de rol. dit keer in de Drvkkery in Middelburg. In maart en april 2021 exposeren we gezamenlijk in deze fantastische boekhandel.

Poëzie 2020
ook mijn poëziebron is niet opgedroogd. in het literaire tijdschrift "Ballustrada" verschijnt in de lente-editie van 2020 een aantal gedichten van mijn hand. Verder is in de nieuwe bloemlezing "Eén zwaluw maakt geen zomer"- samengesteld door Wim Huijser - mijn gedicht "hooglied" opgenomen. Deze bloemlezing wordt uitgegeven door uitgeverij Rainbow
Amsterdam ( 2020 )

hooglied

hoog zomer:
fel geel baant zich een
weg naar de hemel, het
boterbloemt in cadmium
naar een einder van goud.
koolzaad, wormkruid en lis
borduren gulden rand aan
akkers en wei. het is zomer
en feest en ik ben erbij.


hoog najaar:
het roodt en het bruint en
het beukt door het bos, er is
geen houden meer aan.
scharlaken geweld zonder
erbarmen; wie bibbert en
beeft, die kan zich verwarmen
aan kruinen van vuur. 't is herfst
en feest en ik ben erbij.

hoog tij:
het spat en het spettert en
spuit hemelsblauw, in koude
weerspiegeling van opkomend
water. azuur spant de kroon in
dit zoute festijn, maakt druppel
voor druppel tot ultramarijn, een
vloedgolf aan kleur. 't is hoogtij
e
n feest en ik ben erbij.

bovenstaand gedicht is opgenomen in de NCRV-gids van week 25/26 2020 als keuzegedicht van Jacobine Geel.